Beitekrise skyldes is - ikke mye rein

Et islag hindrer reinen å nå ned til maten. Her fra området mellom Kautokeino og Karasjok.

Det kommer stadig flere meldinger om vanskelige beiterforhold for rein, både i Finnmark og i Troms. Den vanskelige beitesituasjon skyldes et islag som hindrer reinen å nå ned til maten. – Det har ingen sammenheng med antall rein på vidda, forklarer reindriftsdirektør Sunna Pentha.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2022

Den pågående beitekrisen og de utfordringene den har skapt, har ført til at mange har stilt spørsmål om årsaken, og hvorvidt denne krisen kunne vært unngått.

Reinen benytter åtte ulike årstidsbeiter. På vinterstid er flokkene på vinterbeiteområdene. I Finnmark er de fleste vinterbeiteområdene på innlandet, mens sommerbeiteområdet ligger i kystnære områder. Værforholdene har mye å si for tilgjengeligheten av beite.

Hvorfor er det beitekrise i år?

Årsaken til beitekrisen som har oppstått i indre Finnmark i år er på grunn av islag og frosset snø, som gjør at reinen ikke kommer frem til maten på vinterbeitet.

- Reintallet har vært stabilt de siste årene og de fleste reinbeitedistrikt er innenfor øvre fastsatt grense. Beitekrisen har derfor ikke noe med reintall å gjøre, forklarer Sunna Penta, som er reindriftsdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Krise kan skyldes flere ting

I motsetning til beitekrisen som var i 2020, er ikke mengde snø som er årsaken, men islaget over marka som gjør det vanskelig for reinen å finne mat. Denne isdannelsen på vinterbeiteområdene kan forklares med at snøen som kom på høsten ikke tinte ordentlig, men til dels smeltet snøen som senere ble til is. Vekslende værforhold, f.eks. mildvær etterfulgt av kuldeperioder, samt sterk vind kan ha gjort at snøen er blitt hard og isete.

Når reinen ikke finner mat, beveger den seg mye og klarer ikke å holde seg i ro. Utfordringen med dette er at reinen hele tiden vil videre og det kan være problematisk å holde reinen tilbake eller å holde de innenfor visse områder.

Må flytte flokken

Mange siidaer begynte tidlig å fore flokken. I tillegg har mange siidaer flyttet til vår/høst eller sommerbeiteområde, enten på grunn av bedre beiteforhold, men også slik at det skal være kortere vei å fore flokken. Mange vinterbeiteområder ligger nemlig flere mil unna vei og dermed blir også avstandene til å transportere fôr store. 

I tillegg har reindrifta vært nødt til å intensivere kjøringa, og mange har måttet være ved flokken både natt og dag for å holde flokken samlet. 

Reinbeitedistrikter kan også bruke eget krisefond dersom det er erklært beitekrise i deres område. I tillegg kan distriktene søke om ekstraordinære krisemidler dersom egne midler er brukt opp.

Det kommer stadig inn flere nye bekymringsmeldinger, også i Troms-området har det kommet inn melding om dårlig beiteforhold.

Kriseberedskapsutvalget foretar beitebefaringer fortløpende og beitesituasjonen følges tett.