Innkaller til nytt pandemimøte

Statsforvalteren hasteinnkaller kommunene og helseforetakene i Troms og Finnmark til et nytt møte tirsdag for å diskutere tiltak for å få kontroll på pandemien.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.11.2021

- Vi er bekymret for utviklingen og belastningen på helsevesenet. Vi ser at smittesituasjonen får konsekvenser for helsevesenets evne til å handtere også annen behandling, sier fungerende fylkeslege Bjørn Øygard.

Kommunene var også sist fredag innkalt til et møte der mulige regionale tiltak ble diskutert. Folkehelseinstituttet kom i etterkant av dette møte med en skisse til tiltak som kommunene kan ta i bruk.

- Det er viktig at disse tiltakene følges opp på en koordinert måte i hele fylket slik at de samlede ressursene i helsetjenesten brukes mest mulig treffsikkert.  Effekten av tiltakene må dessuten evalueres så raskt som mulig, understreker fylkeslege Bjørn Øygard.

 

 

Kontaktperson: Fungerende fylkeslege Bjørn Øygard, tlf.: 90 94 25 50