Dette er Statsforvalterens anbefalte smittetiltak

Helsepersonell med medisinsk munnbind
- Bruk munnbind i det offentlige rom, på fly, busser, båter og butikker der det ikke er mulig å holde avstand, anbefaler fylkeslege Bjørn Øygard.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefaler at innbyggerne i hele fylket bruker munnbind der avstand ikke kan opprettholdes. Du kan lese alle anbefalingen her:

Publisert 24.11.2021

Trinn 1: Kun råd og anbefalinger til befolkningen (trenger ikke forskriftsfestes)

Råd og anbefalinger forutsettes gjennomført i alle kommuner i Troms og Finnmark så raskt som mulig pr 24.11.2021.

 1. Generelle tiltak i befolkningen
 • Identifisere samtlige i målgruppen for vaksinedose 3 og sørge for personlig invitasjon med anbefaling om vaksinering så raskt som mulig. Alle skal få tilbud om vaksinasjon før jul.
 • Identifisere grupper i befolkningen med lav vaksinasjonsdekning (arbeidsinnvandrere, aldersgruppe el.l med lav vaksinasjonsdekning) og planlegge informasjonskampanjer rettet mot disse med anbefaling og tilrettelegge for vaksinasjon av disse så raskt som mulig.
 • Vektlegge viktigheten av å være hjemme og teste seg og unngå kontakt med andre

ved symptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

 • Forklare hvordan smitte- og kapasitetssituasjonen utvikler seg kommunalt og

regionalt (se https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/antall-innlagte-pasienter-pa-sykehus-med-pavist-covid-19) og hvordan dette påvirker vurderingene som gjøres rundt bruk av tiltak.

 

 1. Kontaktreduserende tiltak i befolkningen
 • Anbefale bruk av munnbind i det offentlige rom, innendørs, der det kan være utfordrende å holde tilstrekkelig avstand (fly, hurtigbåt, buss, butikker, møterom mv)
 • Anbefaling om å redusere antall nærkontakter
 • Anbefaling om å holde avstand der det er mulig

 

 1. Målrettede tiltak
 • Forsterket kommunikasjon (hjemmesider, Facebook, media) om at uvaksinerte voksne, samt eldre med risikotilstander, uavhengig av vaksinestatus, bør være ekstra nøye med å følge smittevernrådene
 • Forsterket kommunikasjon og tilrettelegging for at alle, både vaksinerte og uvaksinerte med luftveissymptomer skal holde seg hjemme og teste seg
 • Lav terskel for å teste barn og unge, samt husstandsmedlemmer ved mistanke om smitte.
 • Sikre at de tiltak som er anbefalt under forhøyet smittepress er eller blir iverksatt i sykehjem og i hjemmetjenesten (se nasjonale råd)
 • Ved identifisert smitte blant ansatte eller beboere i sykehjem, så følges tiltak beskrevet i nasjonal veileder: Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Rask igangsetting av jevnlig testing i skoler ved utbrudd

 

Trinn 2: Råd og anbefalinger til befolkningen + forskriftsfestede tiltak (tillegg til trinn 1)

Utarbeide lokal forskrift om tiltak i kommuner med pågående smittespredning og press i egne tjenester som påvirker egen tjenesteproduksjon, inklusivt mottak av utskrivningsklare pasienter.

 

 1. Forskriftsfeste kontaktreduserende tiltak i befolkningen
 • Bruk av munnbind i det offentlige rom, innendørs, der det kan være utfordrende å holde tilstrekkelig avstand (fly, hurtigbåt, buss, taxi, butikker, møterom mv)
 • Vurdere forskriftsfesting av hjemmekontor
 • Vurdere forskriftsfesting av besøksregistrering og bordservering på utesteder

Disse tilpassede anbefalingene er bygd på en tiltakspakke fra Folkehelseinstituttet, og er utarbeidet etter et felles møte mellom Statsforvalteren, helseforetakene, kommunene og nasjonale helsemyndigheter.