Vassdragene i Skibotn-regionen blir ikke friskmeldt nå

Vassdragene i Skibotn kan ikke friskmeldes helt ennå. Derfor avlyses markeringen av vassdragene som frie for Gyrodactylus salaris.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.10.2021

Pressemelding fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark –med kommentar fra Mattilsynet 15.10.21

 

Vassdragene i Skibotn-regionen blir ikke friskmeldt nå

Mattilsynet har orientert Statsforvalteren i Troms og Finnmark om at tilsynet ikke kan friskmelde vassdragene i Skibotn for lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 2021.

Det betyr at markeringen av vassdragene som frie for Gyrodactylus salaris 18. november blir avlyst, og det beklager vi.

 

Bakgrunn

Vassdragene i Skibotn-regionen har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i over 40 år. Etter rotenonbehandling i 2015 og 2016 har Statsforvalteren i Troms og Finnmark koordinert et reetableringsprosjekt for fiskebestandene i regionen.

 

Ingen smitte

Vi vil understreke at det ikke er påvist smitte av gyro i vassdragene i reetableringsperioden.

– Mattilsynet må utsette friskmeldingen av Skibotn-regionen fordi alderen på smolt er ett av hovedkriteriene i utryddelsesprogrammet som er godkjent av ESA, sier Inge Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Ettersom maksimal smoltalder i Skibotn er funnet å kunne være fem år, medfører dette at overvåkingsperioden øker med ett år. Ettersom kriteriet på smoltalder pluss ett år ikke er oppfylt kan vi dessverre ikke friskmelde vassdraget i 2021. Dette er også kriterier som blir grundig etterprøvd av ESA i forbindelse med den obligatoriske rapporteringen fra Mattilsynet til ESA.

– Nå skal vi gjøre vårt for at alt skal være klart i 2022, sier Næsset.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark må altså på bakgrunn av dette avlyse den planlagte friskmeldingsseremonien i 2021. Det er uheldig, og vi beklager at det ikke ble avklart på et tidligere tidspunkt.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

 

Pressevakten i Mattilsynet, se kontaktopplysninger på høyre side.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark: Anne Fløgstad Smeland, leder seksjonen for fisk og vann. Se kontaktopplysninger på høyre side.