Vassdragene i Skibotn-regionen blir ikke friskmeldt nå

Vassdragene i Skibotn kan ikke friskmeldes helt ennå. Derfor avlyses markeringen av vassdragene som frie for Gyrodactylus salaris.

Publisert 15.10.2021

Pressemelding fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark –med kommentar fra Mattilsynet 15.10.21

 

Vassdragene i Skibotn-regionen blir ikke friskmeldt nå

Mattilsynet har orientert Statsforvalteren i Troms og Finnmark om at tilsynet ikke kan friskmelde vassdragene i Skibotn for lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 2021.

Det betyr at markeringen av vassdragene som frie for Gyrodactylus salaris 18. november blir avlyst, og det beklager vi.

 

Bakgrunn

Vassdragene i Skibotn-regionen har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i over 40 år. Etter rotenonbehandling i 2015 og 2016 har Statsforvalteren i Troms og Finnmark koordinert et reetableringsprosjekt for fiskebestandene i regionen.

 

Ingen smitte

Vi vil understreke at det ikke er påvist smitte av gyro i vassdragene i reetableringsperioden.

– Mattilsynet må utsette friskmeldingen av Skibotn-regionen fordi alderen på smolt er ett av hovedkriteriene i utryddelsesprogrammet som er godkjent av ESA, sier Inge Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Ettersom maksimal smoltalder i Skibotn er funnet å kunne være fem år, medfører dette at overvåkingsperioden øker med ett år. Ettersom kriteriet på smoltalder pluss ett år ikke er oppfylt kan vi dessverre ikke friskmelde vassdraget i 2021. Dette er også kriterier som blir grundig etterprøvd av ESA i forbindelse med den obligatoriske rapporteringen fra Mattilsynet til ESA.

– Nå skal vi gjøre vårt for at alt skal være klart i 2022, sier Næsset.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark må altså på bakgrunn av dette avlyse den planlagte friskmeldingsseremonien i 2021. Det er uheldig, og vi beklager at det ikke ble avklart på et tidligere tidspunkt.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

 

Pressevakten i Mattilsynet, se kontaktopplysninger på høyre side.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark: Anne Fløgstad Smeland, leder seksjonen for fisk og vann. Se kontaktopplysninger på høyre side.