Nytt søknadsskjema for fysiske tiltak i vassdrag

Statsforvalteren har utarbeidet et søknadsskjema for fysiske tiltak i vassdrag som fører laks, sjøørret og/eller sjørøye.

Tiltak i og langs vassdrag krever i de fleste tilfeller tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Tillatelse for fysiske tiltak i vassdrag som ikke fører anadrome laksefisk skal innhentes fra fylkeskommunen. Statsforvalteren behandler søknader om tillatelse for fysiske tiltak i anadrome vassdrag. Du kan lese mer om hvilke lovverk som regulerer dette her.

 

Statsforvalteren har utarbeidet et søknadsskjema med det formål at tiltaket skal belyses på best mulig måte. Skjemaet gir søkeren informasjon om hvilke opplysninger vi trenger for å behandle søknaden. Søknadsskjema finner du her  eller under dokumenter på denne siden.

Søknad om fysiske tiltak i vassdrag skal sendes til:

sftfpost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 Vadsø