Resultater fra naturtypekartleggingen 2022 er publisert

Nå er kartleggingsresultatene klare til å brukes i konsekvensutredninger og annen arealforvaltning.

Publisert 01.03.2023

Resultatene fra kartleggingen er åpne og tilgjengelige for alle. Du finner dem i Naturbase kart eller i portal for Økologiske grunnkart.

Dersom du ønsker å eksportere data kan kartleggingsdata lastes ned fra Miljødirektoratets nedlastingsløsning: Karteksport (miljodirektoratet.no). Fullstendige egenskapsdata kan også eksporteres fra tjenesten Enkelt søk i Naturbase, eller ved å filtrere og eksportere i Naturbase kart.

Resultatene som nå er kommet på kart inkluderer både kartlegging fra Miljødirektoratets oppdrag, og alle de kartleggingsoppdragene som ble gjennomført på oppdrag fra andre bestillere i 2022.

De kartlagte naturtypene er beskrevet i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks og definert med Artsdatabankens vitenskapelige system for å beskrive norsk natur, Natur i Norge-systemet (NiN).

Ikke alle lokaliteter har fått opplastet bilder i faktaarkene enda, men dette kommer etter hvert.