Digital seminar om geografiske forskjeller i kommunal eldreomsorg i Norge - En oppsummering av kunnskap

Dato:
2. september 2024 12:45 - 13:30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark - helse-og sosialavdelingen
Målgruppe:
kommunale ansatte  og andre som er interessert

Statforvalteren i Troms og Finnmark inviterer kommunene i Troms og Finnamrk og andre som er interessert til digitalt seminar om geografiske forskjeller i eldreomsorgen i Norge 2. september kl. 12.45 - 13.30. 

 

Publisert 17.06.2024

Daniel Andre Voll Rød og Monika Dybdahl Jakobsen ved Senter for omsorgsforskning har skrevet en oppsummering av kunnskap om geografiske forskjeller i norsk eldreomsorg. Oppsummeringen belyser sentrale aspekter ved eldreomsorgen i norske kommuner og er basert på et omfattende materiale av forsknings- og utviklingsarbeider.

I seminaret vil Daniel Andre Voll Rød presentere oppsummeringen.

 

Det er ingen påmelding til seminaret. 

Lenken til deltagelse:

Bli med i møtet nå

Dato:
2. september 2024 12:45 - 13:30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark - helse-og sosialavdelingen
Målgruppe:
kommunale ansatte  og andre som er interessert

Kontaktpersoner