Nettseminar 5 om ny opplæringslov

Dato:
14. juni 2024 09:00 - 10:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Skoleeiere, rektorer, avdelingsledere og ansatte i PPT

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til nettseminar om endringene i ny opplæringslov. Formålet med nettseminarene er å informere om ny opplæringslov med tilhørende endringer.

Publisert 15.05.2024

Nettseminar 5 handler om opplæring for voksne.

 

Vi oppfordrer dere til å sende inn spørsmål/problemstillinger både før og etter nettseminaret. Her kan du legge inn spørsmål og problemstillinger

 

Spørsmål som kommer inn før nettseminaret, vil besvares og danne grunnlag for deler av informasjonen som gis i nettseminaret. Frist for å sende inn spørsmål er 24. mai 2024.

 

Spørsmål som sendes inn etter seminaret, vil besvares og danne grunnlag for deler av informasjon som gis i fysiske samlinger som gjennomføres på ulike lokasjoner i løpet av høsten 2024. Vi kommer med mer informasjon om dette senere.

 

Dato:
14. juni 2024 09:00 - 10:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Skoleeiere, rektorer, avdelingsledere og ansatte i PPT

Kontaktpersoner