Seminar om nye verktøy i Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Dato:
2. mai 2024 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren og Nav Troms og Finnmark
Målgruppe:
KVP

Statsforvalteren og Nav Troms og Finnmark ønsker sammen med Nav kontorene i regionen å styrke kunnskapen og arbeidet med Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Publisert 02.02.2024

Vi har gjennomført flere teams seminar og introdusert dere for nye verktøy i KVP arbeidet.


Med bakgrunn i dette ønsker vi framover å bistå til at kontor med få eller ingen deltakere, får utvidet sine ferdigheter og sin trygghet i dette arbeidet og da bidra til flere deltakere i programmet. KVP er en rettighet og gir gode resultater der flere kommer i arbeid og aktivitet.  

Vi planlegger samlinger hver 4-6 uke framover der vi vil jobbe med identifisering av deltakere, kartlegging av muligheter og behov, søknader, vedtak, programinnhold, oppfølging, evaluering, endring og videre i hele KVP løpet.

Velkommen til godt KVP arbeid!

 

Tirsdag 9. januar 2024 kl 12.00-14.00

Onsdag 21.februar 2024 kl 12.00-14.00

Onsdag 20. mars 2024 kl 13.00-15.00

Torsdag 2. mai 2024 kl 13.00-15.00

Dato:
2. mai 2024 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren og Nav Troms og Finnmark
Målgruppe:
KVP