Frokostmøte med Statsforvalteren sin enhet for helse og omsorg

Dato:
31. mai 2024 09:00 - 11:00
Sted:
Teams
Arrangør:
SFTF- helse og sosial
Målgruppe:
Ledere og tjenesteytere i kommunene med roller knyttet til de temaer som vil bli belyst i møtet. Kommunen må selv videreformidle til aktuelle ansatte som dette er nyttig informasjon for.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark  ved enhet helse- og omsorg inviterer kommunene til digitalt frokostmøte 31.mai 2024 kl. 9-11 ( tidligere digitalt helseledernettverk).

Publisert 03.05.2024

Teamslenke til møtet finner du her: 

Delta i møtet nå

Det er ingen påmelding til møtene.

Program for møtet: 

image47yxc.png

Dato:
31. mai 2024 09:00 - 11:00
Sted:
Teams
Arrangør:
SFTF- helse og sosial
Målgruppe:
Ledere og tjenesteytere i kommunene med roller knyttet til de temaer som vil bli belyst i møtet. Kommunen må selv videreformidle til aktuelle ansatte som dette er nyttig informasjon for.