Småskala grøntproduksjon for direktesalg i Nord-Norge

Dato:
26. mai 2023 10.00 - 11.00
Sted:
Nettseminar
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark i Samarbeid med NIBIO og Partnerskap for Lokalmat i Troms og Finnmark.
Foto: Ulrike Naumann

Grøntproduksjon er i vinden. Stadig flere starter opp med småskalagrønnsaksproduksjon for salg. Her i nord kan dette bidra til å øke tilbudet av lokalproduserte grønnsaker.

Publisert 05.05.2023

Hvilke muligheter finnes, og hvilke markedsmessige utfordringer erfarer småskala grøntprodusenter i Nord-Norge? Hva skal til for å lykkes, og hvordan kan forvaltning og støtteapparat bidra til å gi denne næringa et løft i nord?

Vi vil presentere resultater fra en studie blant småskala grønnsaksprodusenter fra Troms og Finnmark som selger i lokalt marked, og blant annet dele deres synspunkter på disse spørsmålene.

Studien «Markedsmessige muligheter og utfordringer for småskala grønnsaksproduksjon for salg i Troms og Finnmark» gjennomføres av Norsk Institutt for Bioøkonomi i Samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Studien finansieres av Troms og Finnmark Fylkeskommune, over Arktis 2030.

Frøydis Gillund er ansvarlig fra NIBIO.

Partnerskapet for Lokalmat i Troms og Finnmark er et samarbeidsforum mellom Innovasjon Norge Arktisk, Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Sametinget og Kompetansenettverket for Lokalmat (NIBIO)

 

Påmeldingsfrist 24.mai

Dato:
26. mai 2023 10.00 - 11.00
Sted:
Nettseminar
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark i Samarbeid med NIBIO og Partnerskap for Lokalmat i Troms og Finnmark.