Fagmøter om landbruk, fornybar energi og gårdsbiogass

Dato:
23. januar 2023 19.30 - 24. januar 2023 21.00
Sted:
Storslett, Nordkjosbotn og Olsborg
Arrangør:
Norsk landbruksrådgivning
Målgruppe:
Landbruksnæringa
Biogassanlegg på gårdsbruk Foto: Signe Pedersen.

VIl du lære mer om fornybar energi i landbruket og biogass produsert på gårdens ressurser? Det blir holdt tre møter i Troms 23. og 24. januar. 

Publisert 20.12.2022
Dato Tid Sted Lokale
23.jan 19.30 Storslett Kommunehuset
24.jan 11.30 Nordkjosbotn Vollan Gjestegård
24.jan 19.30 Olsborg Høgtun kulturklynge
       

Påmelding: arnulf.hole@nlr.no, tlf 477 14 043, innen 17. januar.

Tema som tas opp på møtene er:

  • Gårdsbasert biogassproduksjon og div tilskuddsordninger
  • NLR sin satsing på fornybar energi
  • Levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg
  • Bruk av biorest som gjødsel

 

 

Dato:
23. januar 2023 19.30 - 24. januar 2023 21.00
Sted:
Storslett, Nordkjosbotn og Olsborg
Arrangør:
Norsk landbruksrådgivning
Målgruppe:
Landbruksnæringa