Kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget et veiledningsnotat for å bedre koblingen mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging i kommunene. Hammerfest og Karlsøy kommuner har deltatt i en arbeidsgruppe som har jobbet fram mot veiledningsnotatet, men det er Statsforvalteren som har ført notatet i pennen og som står ansvarlig for innholdet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.03.2021

Statsforvalteren ønsker å inspirere kommunene til å bedre koblingen mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging og oppfordrer kommunene til å lese veiledningsnotatet og særlig kapittelet med Statsforvalterens anbefaling.

I notatet gir vi en grundig beskrivelse av bakgrunn, rammebetingelser og forutsetninger for kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging. Vi skisserer også ulike alternativer for kobling og drøfter en del konkrete eksempler. Notatet ender til slutt ut i en anbefaling til kommunene.

Statsforvalterens anbefaling

Statsforvalteren anbefaler at kommunene utarbeider ett felles dokument som utgjør både handlingsdel og økonomiplan. Dette vil styrke koblingen mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging og det kan bidra til å forenkle kommunens planverk og effektivisere planarbeidet. Anbefalingen skisserer en måte for utforming av et slikt fellesdokument, og vi presenterer en mal for dokumentet samt en prosessbeskrivelse for gjennomføring av prosessen fra oppstart til vedtak. Anbefalingen må ikke ses på som den eneste måten for å oppnå god kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging. Dette er et forslag som kan justeres etter tilbakemeldinger og erfaringer fra kommunene.

Hovedpunkter i anbefalingen kan oppsummeres med ordene:

  • Helhetlig målstruktur
  • Samlet mål- og tiltaksoversikt

Statsforvalteren vil gjerne ha tilbakemelding fra kommunene om notatet og Statsforvalterens anbefaling. Vi stiller også gjerne opp med å gi råd eller som diskusjonspartner for kommuner som er i prosess for utarbeiding av felles handlingsdel og økonomiplan.