Svekkede økonomiske resultater

Ifølge ureviderte regnskapstall for 2021 har et flertall av kommunene i Troms og Finnmark hatt svakere resultater i 2021 enn året før. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.03.2022

Til tross for dette har om lag halvparten av kommunene funnet rom til å øke disposisjonsfondene sine siste år. Netto lånegjeld har hatt en svak nedgang, men nivået er fortsatt blant de høyeste i landet.

Pr. i dag har Troms og Finnmark 3 ROBEK-kommuner, dette er Karasjok, Porsanger og Gamvik. I hehold til ureviderte regnskapstall har Karasjok dekket inn resterende underskudd og vil sannsynligvis meldes ut av registeret i juni. Kåfjord har ikke klart å dekke underskuddet fra 2019 og vil trolig meldes inn i registeret.

-------------

Statsforvalteren har utarbeidet en kort rapport som blant annet viser utvikling i noen sentrale økonomiske indikatorer. Rapporten finner du her.