Utfordrende kommuneøkonomi i Troms og Finnmark

En fersk rapport fra Statsforvalteren viser tilstanden på kommuneøkonomien i Troms og Finnmark

Negative driftsresultater, bruk av sparepenger og økt gjeld kjennetegner kommuneøkonomien i Troms og Finnmark i 2023. 

Publisert 09.07.2024

En oversikt utarbeidet av Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser en forverring i kommuneøkonomien i fylket i 2023. 

Kun 10 kommuner i Troms og Finnmark hadde et netto driftsresultat innenfor anbefalte nivåer i 2023, mens hele 23 kommuner har levert regnskapstall med negative netto driftsresultater.

Dette resulterer i redusert sparing og/eller bruk av sparepengene (disposisjonsfondene) til disse kommunene. Troms og Finnmark samlet hadde i 2023 et negativt netto driftsresultat på -1,8 prosent.

Samtidig øker gjelden i kommunene. 

Les hele rapporten her Utvikling i kommuneøkonomien Troms og Finnmark i 2023

Dessverre inneholdt den første rapporten en feil tabell i tabellen som viser utbetaling fra havbruksfondet. Rapporten er publisert på nytt uten kapittelet om havbruksfondet.