Kommuneøkonomien styrkes i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen har lagt fram revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen for 2023. Kommunene får økte inntekter i 2022 med 4,1 milliarder kroner. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022


I revidert nasjonalbudsjett er nye anslag for inntektsveksten i kommunesektoren lagt fram. Kommuneøkonomien styrkes i 2022 med 4,1 mrd. kroner sammenliknet med 2021.

Det er ikke bevilget nye midler for første halvår 2022 som skal kompensere for virkninger av kronapandemien (utover midler til TISK-beredskap og vaksinasjon). Departementet vil gjøre en ny vurdering etter at arbeidsgruppen i høst avlegger rapport om kommunens koronautgifter for første halvår 2022.

Departementet informerer i proposisjonen om innretningen på pilotordningen for bygdevekstavtaler. Målgruppen er de minst sentrale distriktskommunene i Finnmark samt ett fylke til.


Kommuneproposisjonen 2023


For 2023 legges det opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 mrd. kroner for kommunene. 

Skjønnsrammen til kommunene foreslås redusert med 50 mill. kroner i 2023.

Tilleggskompensasjon for enkelte mindre kommuner med spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester styrkes med 25 mill. kroner i 2023, til totalt 80 mill. kroner

----------------------------------

Statsforvalteren har sendt et brev til kommunene som oppsummerer de viktigste punktene i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen. Brevet finner du her.