Kommuner får dekket «koronautgifter»

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fordelt 30 millioner kroner til kommunene i fylket. Dette er penger som skal dekke merutgifter knyttet til koroanpandemien for første halvår i år. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.06.2021

På bakgrunn av smittesituasjonen og innmeldte behov/merutgifter har vi besluttet å fordele penger til Tromsø, Harstad, Kvæfjord, Hammerfest, Bardu og Sør-Varanger.

Hammerfest som har hatt stor belastning på grunn av store smitteutbrudd får mest skjønnsmidler. Tabellen under viser fordelingen på de 6 kommunene som nå får skjønnsmidler.

Kommune

Tildeling
(1000 kr)

Tromsø

4 215

Harstad

2 450

Hammerfest

20 865

Kvæfjord

788

Bardu

1 067

Sør-Varanger

615

Sum

30 000

 

- Vi er glade for at kommunene i fylket ser ut til å være godt dekket innenfor den kompensasjon de har mottatt gjennom rammetilskuddet og skjønnsmidler for første halvår, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker.

Det er satt av ytterligere 1,5 milliarder kroner i skjønnsmidler til fordeling på alle landets kommuner i andre halvår. Vi følger situasjonen fremover og kommer tilbake med en ny fordelingsrunde til høsten.