Kommunebilder

Statsforvalteren i Troms og Finnmark søker kunnskapsbasert dialog med kommunene i fylket. Derfor legger kommunale planer, kommunestatistikk og kommunebildene, sammen med Statsforvalterens kommunebesøk, viktige premisser for dialogen. Kommunebildene gjengir embetets «bilde» og inntrykk av kommunen, både av kommunen som helhet og av enkelttjenester og forvaltningsområder.

Kommunebildene utarbeides i forbindelse med Statsforvalterens kommunebesøk og danner grunnlaget for dialogen i disse møtene. Bildene kan bli justert i etterkant av besøket, basert på dialogen med kommunen, men da ikke med bakgrunn i ny statistikk som er publisert etter høringen av bildet. Etter besøkene publiseres bildene på Statsforvalterens nettside (lenke til kommunebildene).

Kommunebildene starter med en generell innledninig. Deretter presenteres et utvalg av faktabasert informasjon om den aktuelle kommunes organisasjon, befolkning, bo- og arbeidsmarked og interkommunalt samarbeid. Videre presenteres Statsforvalterens hovedbilde av kommunen ut fra et bredt samfunnsperspektiv og med bakgrunn i vårt «bilde» av kommunens tjeneste- og forvaltningsområder. Til slutt følger tema som Statsforvalteren ønsker dialog med kommunen om under Statsforvalterens kommunebesøk.

Våre vurderinger av de enkelte områder er blant annet basert på analyser, statistikk, utførte tilsyn, eventuelle klagesaker og dialog med kommunen.