Felles løft for bosetting

Finnmark fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har inngått en samarbeidsavtale. Gode tjenester for barn og unge er ett av avtalens viktige områder.. Foto: Jan Harald Tomassen.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Finnmark fylkeskommune skal jobbe tettere sammen for å gjøre det mer attraktivt å bo i nord.

Publisert 19.03.2024

Dette er noe av essensen i en nylig signert avtale mellom den nordligste fylkeskommunen og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Et utgangspunkt for en positiv befolkningsutvikling skal være gode tjenester, spesielt for barn og unge.

Konkret går samarbeidsavtalen ut på at man skal samarbeide om et felles kunnskapsgrunnlag, om statlige bygdevekst- og regionvekstavtaler, ha et spesielt søkelys på barn og unges oppvekstvilkår og ha FNs bærekraftsmål som grunnlag.

I tillegg skal samfunnssikkerhet og beredskap i Nordområdene være et område for tett samarbeid.

Avtalen forplikter dessuten partene til gjensidig utveksling av informasjon og samarbeid om kommunale virkemidler.

Du kan lese hele avtalen i vedlegget under "Dokumenter".

Det jobbes i tillegg med å få på plass en tilsvarende avtale mellom Statsforvalteren og Troms fylkeskommune.