Bedrede økonomiske resultater

Foreløpige (ureviderte) regnskapstall for 2020 viser at de fleste kommunene i fylket har styrket økonomien sin det siste året.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.04.2021

Netto driftsresultat i fylket endte på 1,6 % av driftsinntektene. Dette var klart bedre enn fjoråret og kun tre kommuner hadde svakere resultater enn året før.

18 kommuner hadde et netto driftsresultat over det anbefalte nivået på 1,75 %. Fem kommuner hadde negative resultater, dette betyr at de har måtte bruke oppsparte midler for å avlegge regnskap i balanse.

Disposisjonsfondene har økt i mange kommuner i fylket, og samlet har nivået økt fra 6,2 % i 2019 til 7,2 % i 2020.

Fylket har fortsatt stor netto lånegjeld som samlet er ca. 20 prosentpoeng over landsgjennomsnittet, og høyest av fylkene i landet.

De gode resultatene nasjonalt, og i fylket, kan blant annet forklares med store utbetalinger fra Havbruksfondet og reduserte pensjonskostnader. I tillegg har smittesituasjonen medført at mange planlagte aktiviteter ikke har blitt gjennomført.

------------

Statsforvalteren har utarbeidet en kort rapport som blandt annet viser utvikling i noen sentrale økonomiske indikatorer. Rapporten finner du her.

 

Kontaktpersoner