Utslippssøknad-Returasfalt- Maskin og Anlegg-Senja kommune

Høringsfrist:
5. juli 2024

Maskin og Anlegg AS søker om tillatelse til etablering av mottak, mellomlager og behandling (knusing) av returasfalt på Botnhågen i Senja kommune. Alle som vil kan sende inn høringsinnspill innen 5. juli.

Publisert 31.05.2024

Det søkes om å motta og knuse inntil 10 00 tonn returasfalt pr. år.

imagey59r.png

Søknaden og vedlegg kan leses her:

Søknad del 1

Søknad del 2

Vedlegg 1. Oversiktskart

Vedlegg 2 Oversiktskart 1.5000 Flyfoto

Vedlegg 3. Oversiktskart 1.1000 Flyfoto

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Statforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 5. juli 2024.

Høringsfrist:
5. juli 2024

Kontaktpersoner