Søknad om endret utslippstillatelse ved Polarfeed Øksfjord

Høringsfrist:
10. juli 2024

Polarfeed søker om å utvide produksjonskapasiteten for forprodukter ved fabrikken i Øksfjord, Finnmark, fra 28 000 tonn til 60 000 tonn. 

Publisert 28.05.2024

Med bakgrunn i økt kundebase og produktutvalg trenger Polarfeed Øksfjord å utvide tillatt produksjonsmengde ved anlegget for å møte etterspørselen. De søker derfor Statsforvalteren om å øke produksjonskapasiteten til 60 000 tonn. 

Endringen i produksjonskapasiteten vil tas innenfor eksisterende anlegg og det vil ikke være behov for større fysiske endringer i anlegget. Økningen vil tas som effektivisering av driften og utvidelse av driftstiden ved fabrikken. 

Økt produksjon vil følgelig gi mer totalt uslipp til sjø og luft. Både fordi driftstiden utvides, at kapasiteten økes og at at periodene med maksimal produksjon blir utvidet. Polarfeed forventer likevel ikke at omgivelsene vil merke vesentlige endringer utover økning i driftstidene.

Hele søknaden kan du lese her, og alle vedleggene ligger som en stor fil her

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensningsregelverket. Dersom du ønsker å uttale deg til Statsforvalterens behandling av søknaden så kan du sende dine innspill til oss innen 10. juli 2024. Merk innspillene med referansenummer 2024/2603.

Innspillene sendes til 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø


eller på e-post til sftfpost@statsforvalteren.no innen 10. juli 2024.

Høringsfrist:
10. juli 2024

Kontaktpersoner