Søknad-selvbetjent miljøstasjon I Kåfjord kommune

Høringsfrist:
3. juli 2024

Avfallsservice AS søker om tillatelse til å etablere døgnåpen og selvbetjent miljøstasjon i Birtavarre i Kåfjord  kommune. Alle som vil kan sende inn høringsinnspill innen 3. juli.

Publisert 30.05.2024

Avfallsservice AS søker Statsforvalteren i Troms og Finnmark om tillatelse til å etablere døgnåpen selvbetjent miljøstasjon i Kåfjord. Søker ønsker å erstatte gjeldende tillatelse for miljøstasjonen i Birtavarre på gnr./bnr. 19/80/6 med ny som omfatter døgnåpen selvbetjent miljøstasjon. 

 

Søknadens dokumenter og gjeldende tillatelse kan leses her:

Søknad

Vedlegg 1 Kundereisen på miljøstasjonen

Vedlegg 2 organisering containere og kar

Vedlegg 3 Oversikt over kameraplassering

Vedlegg 4 Kundeundersøkelse

Vedlegg 5 Risikovurdering for selvbetjent miljøstasjon

Vedlegg 6 Justert risikovurdering for selvbetjent miljøstasjon

Vedlegg 7 Gjeldende tillatelse miljøstasjon Kåfjord

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Statforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 3. juli 2024.

 

Høringsfrist:
3. juli 2024

Kontaktpersoner