Søknad om mottak og mellomlagring av matavfall-Østbø AS

Høringsfrist:
26. juni 2023

Østbø AS søker om endring av tillatelse for mottak, sortering og mellomlagring av avfall i Tiketalen 4 i Harstad kommune. Østbø AS ønsker å kunne motta og mellomlagre matavfall. Alle som vil kan sende inn høringsinnspill innen 26. juni.

Publisert 25.05.2023

Østbø AS søker Statsforvalteren i Troms og Finnmark om endring av tillatelse for mottak, sortering og mellomlagring av avfall på gnr. 27 bnr. 126 i Tiketalen 4 på Sandtorg, i Harstad kommune.

På bakgrunn av blant annet nye forskriftsregler gjeldende utsortering av matavfall, søker Østbø AS  om å utvide tillatelsen til å inkludere mottak og mellomlagring av våtorganisk avfall.

Østbø AS søker om mottak og mellomlagring av inntil 400 tonn våtorganisk næringsavfall pr. år og inntil 30 tonn samtidig på lager. Våtorganisk avfall skal mellomlagres i væsketett container og kjøres til godkjent behandlingsanlegg

Søknaden kan leses her

Her kan du også lese gjeldende tillatelse.

 

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Statforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 26. juni 2023.

Høringsfrist:
26. juni 2023

Kontaktpersoner