Søknad om midlertidig utslipp ved bygging av Tverrelva Kraftverk

Høringsfrist:
1. juni 2023

Vesterålskraft Produksjon AS søker om tillatelse til midlertidig utslipp av tunnelvann ved utbygging av Tverrelva Kraftverk i Kvæfjord kommune. Alle som vil kan sende inn høringsinnspill innen 1. juni.

Publisert 28.04.2023

Tunnelen, er i realiteten en fullprofil, boret sjakt/hull på 502 m. Diameter på borhullet vil være mellom 750 og 850 mm.

Utslippet består av produksjonsvann. Produksjonsvannet antas å i hovedsak inneholde suspendert stoff, og vannforbruket anslås til 1500 liter pr. dag. Vann fra tunneldrivingen skal renses før det slippes ut.

Bildet viser oversikt over prosjektet.

Søknaden kan leses her.

Send inn dine innspill

Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og alle som vil kan uttale seg om søknaden.

Uttalelser kan sendes til

Statforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til sftfpost@statsforvalteren.no innen 1. juni 2023.

Høringsfrist:
1. juni 2023

Kontaktpersoner