Lakseslakteriet i Rypefjord søker om økt slaktevolum

Høringsfrist:
4. februar 2022 23.59

Cermaq Norway AS søker om økt slaktevolum ved sitt lakseslakteri i Rypefjord i Hammerfest kommune. Det søkes om inntil 70 000 tonn, en økning fra dagens 45 000 tonn.

Alle som vil kan komme med innspill innen 4. februar 2022.

Publisert 06.01.2022

Lakseslakteriet i Rypefjord i Hammerfest kommune søker om endret utslippstillatelse med bakgrunn i økt produksjon samt at det er det eneste sanitærslakteriet i Vest-Finnmark og må derfor være forberedt på å ta inn ekstra volum fra andre aktører i området når det trengs. 

Slakteriet har i dag en utslippstillatelse tilpasset 45 000 tonn slaktet laks per år, men søker nå om en økning til 70 000 tonn per år.  

Miljøundersøkelser og utslipp de siste årene viser at en økning opp mot 70 000 tonn sannsynligvis ikke vil ha større påvirkning på miljøet utover det som det er i dag.

De siste årene er utslippsledningen også blitt forlenget og flyttet til større dyp. 

Hele søknaden med relevante vedlegg kan du lese her (12MB .pdf). 

Send inn dine innspill
Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med uttalelse til søknaden, innen 4. februar 2022.

Uttalelse sendes til sftfpost@statsforvalteren.no

eller i brev til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2019/3388 oppgis.

 

Høringsfrist:
4. februar 2022 23.59

Kontaktpersoner