Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Endring av forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP) for Troms og Finnmark

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
9. mai 2021 23.59
Berlevåg, Foto; Oscar Puschmann
Berlevåg, Foto; Oscar Puschmann

Statsforvalteren foreslår blant annet å fjerne fire tiltak og innføre et nytt. Det er åpent for alle å komme å med innspill på denne høringa. Høringsfristen er 9. mai 2021.

Publisert 26.03.2021

Statsforvalteren foreslår å fjerne fire tiltak innenfor miljøtemaene kulturminner og kulturmiljøer, friluftsliv, plantevern og miljøavtale, samt innføre et nytt. Partene i jordbruksoppgjøret har nå bestemt at klimarådgivning skal innføres som tiltak i ordningen med regionale miljøtilskudd fra søknadsomgangen 2021. Vi foreslår også justeringer i en rekke andre tiltak. Forslag til forskriftsendringene fremkommer av høringsbrev.


Høringsinnspill sendes til

Statsforvalteren i Troms og Finnmark,
postboks 700,
9815 Vadsø,

eller på e-post til sftfpost@statsforvalteren.no

Vi ber om at vår referanse 2021/3031 oppgis.