Kvitebjørn Varme søker om utslippstillatelse

Høringsfrist:
31. januar 2020 23.59

Kvitebjørn Varme AS søker om utvidelse av anlegget for forbrenning av avfall på Skattøra i Tromsø. Alle som vil kan komme med innspill til søknaden innen 31. januar.

Publisert 13.12.2019

Kvitebjørn Varme AS søker om

Kvitebjørn Varme AS søker om å utvide forbrenningskapasiteten fra 56 000 tonn/år til 125 000 tonn/år. Søknaden omfatter også forbrenning av inntil 6 700 tonn farlig avfall.

Kvitebjørn Varme AS vil drive anlegget hele året. De søker om å utvide fra to til tre forbrenningsovner.

Les søknaden fra Kvitebjørn Varme her.

Utfyllende kommentarer til søknaden (pdf)

Sakens dokumenter

Konsekvensutredning (pdf)

Flytskjema over anlegget

Opprinnelig konsekvensutredning fra 2006 (pdf)

Spredningsberegninger (pdf)

Utslippsrapport fra januar 2019 (pdf)

Rapport om industristøy (pdf)

Rapport om utslipp til vann (pdf)

Kart over anlegget (pdf)

Send inn innspill innen 31. januar

Dersom du har innspill til søknaden, kan du sende det til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Damsveien 1
9815 Vadsø

eller på epost til
fmtfpost@fylkesmannen.no

Høringsfrist:
31. januar 2020 23.59

Kontaktpersoner