Skjema Tema Beskrivelse
K
Kommunalt rusarbeid Helse, omsorg og sosialtjenester For kommuner som skal søke om tilskudd for å bidra til bedret livskvalitet for personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende, gjennom å styrke kommunens tilbud til målgruppen. Tilskuddet skal også bidra til økt brukermedvirkning og samarbeid mellom kommuner, andre offentlige tjenester og frivillig eller ideell sektor.
Kvalifiseringsprogram, aktivitetsplikt og tilgjengelighet til de sosiale tjenestene Helse, omsorg og sosialtjenester For kommuner som skal rapportere på kvalifiseringsprogram, vilkår om aktivitet for personer under 30 år og på tilgjengelighet til de sosiale tjenestene i Nav.
P
Petroleumslege og dykkerlege Helse, omsorg og sosialtjenester Søk om å bli godkjent som petroleumslege eller dykkerlege.
V
Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg Helse, omsorg og sosialtjenester Før det kan gis helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp, må helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen fatte vedtak om nødvendig helsehjelp. Dette skjemaet skal brukes av helsepersonell som skal orientere statsforvalteren om at slikt vedtak er gjort. Skjemaet krever innlogging via ID-porten.