Skjema Tema Beskrivelse
B
Barnehage, tilretteleggingsmidler Barnehage og opplæring Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning i regi av Udir, kan søke om tilretteleggingsmidler.
M
Mobbing eller dårlig skolemiljø Barnehage og opplæring Alle elever har krav på en trygg skoledag uten mobbing. Hvis du ikke får hjelp hos rektor, kan du bruke dette skjemaet til å komme i kontakt med Statsforvalteren.
S
Samisk opplæring Barnehage og opplæring Skoleeier kan søke om tilskudd til samisk opplæring utenfor samisk forvaltningsområde.
Samisk opplæring Barnehage og opplæring Skoleeier sender prognose for timer brukt til samisk opplæring utenfor samisk forvaltningsområde.
Standpunktkarakter, klager fra grunnskolen Barnehage og opplæring Skjema for skoler som skal sende inn standpunktkarakterklager til Statsforvalteren for behandling. Er du elev og vil klage på en standpunktkarakter, må du ta kontakt med rektor ved skolen.
Svømming i barnehager Barnehage og opplæring Søk om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager
Svømming i barnehager Barnehage og opplæring Send rapport om bruken av tildelte midler til svømmeopplæring
V
Videreutdanning Barnehage og opplæring Søk på videreutdanning (Utdanningsdirektoratet)