Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond

Søknadsfrist:
30. september 2024 23:59
Målgruppe:
Enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike enkeltpersoner. Den dyrka eller dyrkbare jorda må ligge i tidligere Buskerud fylke.
Ansvarlig:
Styret i Buskerud jordbruksfond
Hvem kan søke:
Se målgruppe.

Buskerud jordbruksfond ble opprettet ved gaver i 1918, og det er midler fra fondets renteavkastning som kan deles ut ved søknad. De som søker må eie eller ha bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i tidligere Buskerud fylke.

Publisert 27.06.2024

Av fondets renteavkastning kan fondets styre gi tilskudd til nydyrking, herunder overflatedyrking og grøfting. Tilskuddet kan tildeles enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike enkeltpersoner. Grøfting og andre tiltak for å holde dyrka jord i hevd vil bli prioritert.

Hvordan søke?

Søknad vedlagt plan med kostnadsoverslag, samt utskrift av fastsetting av inntekts- og formueskatt og næringsoppgaver for de siste 3 år, sendes per e-post til sfospost@statsforvalteren.no

Merk søknaden med «Søknad om tilskudd – Buskerud Jordbruksfond 2024».

Alternativt kan søknaden sendes per post til:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Landbruksavdelingen
Postboks 325,
1502 Moss

Søknadsfristen er 30. september 2024

Retningslinjer/statuttene for Buskerud jordbruksfond kan du lese her. Nærmere informasjon kan gis av landbruksforvaltningen i kommunen.

Søknadsfrist:
30. september 2024 23:59
Målgruppe:
Enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike enkeltpersoner. Den dyrka eller dyrkbare jorda må ligge i tidligere Buskerud fylke.
Ansvarlig:
Styret i Buskerud jordbruksfond
Hvem kan søke:
Se målgruppe.

Kontaktpersoner