Kommunal jordvernstrategi - søk på midler

Søknadsfrist:
20. august 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Landbruksdirektoratet
Utbygging på jordbruksareal
Utbygging på jordbruksareal Foto: Lars Martin Julseth.

Kommunen kan søke Landbruksdirektoratet om støtte til å lage egen jordvernstrategi innen 20. august 2024. 

Publisert 29.04.2024

Målet med en jordvernstrategi er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen. En kommunal jordvernstrategi kan være retningsgivende for kommunens areal- og samfunnsplanlegging og landbruksforvaltning. 

Kommunen kan søke midler til å lage jordvernstrategi

På Landbruksdirektoratets nettside finnes informasjon og en veileder om formålet med ordningen, krav til søknaden, kriterier for tildeling, hva en kommunal jordvernstrategi bør inneholde, og hvordan prosessen bør være. Lenke til søknadsskjema ligger også der.

Søknadsfristen er 20. august 2024. 

Potten er i år økt til 1,87 millioner kroner. Vær oppmerksom på at det er et begrenset antall kommuner som får støtte gjennom ordningen.

Hvorfor er jordvernstrategier viktige?

Kommunene er lokal planmyndighet og forvalter framtidig bruk av landets jordbruksarealer gjennom vedtak av kommunale arealplaner. Det er derfor avgjørende at kommunene har god kjennskap til både nasjonal og lokal verdi av arealene i sin kommune.

En jordvernstrategi vil skape oppmerksomhet og bevissthet om dyrka og dyrkbar jord, og gi kunnskap om arealenes betydning for matberedskap og andre viktige samfunnshensyn.

Nasjonalt jordvernmål og føringer for jordvern ble styrket ytterligere ved Stortingets vedtak av ny nasjonal jordvernstrategi i 2023. Føringer for jordvern, økt matberedskap og kulturlandskap er også forankret i lovverk og i «Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 2023-2027», vedtatt ved Kgl. res. 2023.

Les mer i Landbruksdirektoratets nyhetssak.

Søknadsfrist:
20. august 2024 23:59
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Landbruksdirektoratet