Båteiere - vær med å stoppe spredningen av havnespy

havnespy, nærbilde
Havnespy legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter. Foto: Torbjørn Brekke / Torbjørn Brekke/Lisens CC BY 4.0.

Den fremmede arten havnespy/japansk sjøpung (Didemnum vexillum) er nå oppdaget på Koster i Sverige, som ligger rett ved utløpet av Oslofjorden. I tillegg har den etablert seg flere steder i Rogaland og Vestland fylke.

Publisert 01.07.2024

Havnespy legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter. Dette er en fremmed art som formerer seg raskt og forårsaker store problemer for marine miljø og næringer. Arten vokser blant annet på skrog, fortøyninger, brygger og annet som finnes i sjøen. Båteiere bes inspisere båt og utstyr, og sørge for at den ikke spres i forbindelse med rengjøring.
Havnespy dør ved uttørking i løpet av én uke, eller ved kontakt med ferskvann i minst seks timer.

Hva gjør du?

God informasjon om hva du kan gjøre for å bekjempe havnespy finner du her: Miljødirektoratets nettside .  

Hvis du er ansvarlig for aktiviteter i områder med havnespy, har du plikt til å begrense risikoen for spredning og skadevirkninger for miljøet. Ved all aktivitet i sjøen som kan bidra til spredning av arten, må man ta nødvendige hensyn. Det vil si at både havneeier/havneansvarlig og brukere av havnen må ta høyde for ekstra tiltak og kostnader fremover i områder der havnespy er etablert. Tiltak skal skje i samsvar med anbefalinger gitt av Sjøfartsdirektoratet og eventuelle nye anbefalinger. Statsforvalteren har hjemmel til ulike sanksjoner dersom aktsomhetsplikten ikke blir fulgt.

Mistanke om funn av havnespy må meldes inn og verifiseres av marinbiologisk kompetanse. Dersom havnespy blir bekreftet i havna skal observasjonen rapporteres til Artsdatabanken og tiltak for rengjøring og avfallshåndtering iverksettes for å unngå videre spredning.