Webinar integreringsloven

Dato:
21. august 2024 10:00 - 11:30
Sted:
Digitalt / Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernsavdelingen / Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen innen integreringsloven

Vi arrangerer webinar og spørretime for flyktningtjenesten og voksneopplæringsenhetene om integringsloven.

Publisert 01.07.2024

Det er ønskelig at spørsmål sendes inn på forhånd via dette formsskjemaet.

Temaer vi vil belyse på samlingen er:
- Endringer i integreringsloven
- Søknader om fritak fra plikt til opplæring og prøver
- Nasjonalt integringsregister og rettigheter
- Klagesaksbehadnling
- Kommunens plikter ved avvisning og avbryting av program
- Svare på spørsmål fra kommunene

Spørsmål som er stilt innen 14. august 2024 vil vi prioritere til denne samlingen.

Det er viktig at spørsmål som sendes inn eller tas opp i møtet ikke inneholder sensitive opplysninger.  

Møtet er åpent for alle som ønsker å delta. Det er ikke nødvendig på melde seg på. Webinaret kan du følge her.

Dato:
21. august 2024 10:00 - 11:30
Sted:
Digitalt / Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernsavdelingen / Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringen innen integreringsloven