Oppvekstwebinar: Hva kan kompetansesentrene tilby kommunene?

Dato:
28. august 2024 09:00 - 12:00
Sted:
Nettmøte -. Teams
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
Kommunalsjefer, virksomhetsledere og andre kommunale ledere med ansvar for barn og unge, som barnehage, utdanning, barnevern, Nav, avlastningstjenester, helsetjenester og øvrig oppvekstfelt. I tillegg ansatte i kommunen med oppgaver innen innovasjon og tiltaksutvikling for barn og unge i kommunen/bydelen.

Vi har invitert kompetansesentrene NAPHA, NUBU, KORUS og Stiftelsen Pilar (RBUP og RVTS) til å presentere tilbudet de har til kommuner og bydeler.

Publisert 07.06.2024

Sentrene vil informere om sine kompetanseutviklingsprogram, hva de kan gi av bistand til tjenesteutvikling og implementering og hva de ellers kan tilby kommunene på oppvekstfeltet.     

Bakgrunn:  
Oppvekstreformen og krav om samarbeid og samordning på tvers av tjenester og sektorer, fordrer at kommunene/bydelene ser arbeidet med forebygging i et mer helhetlig perspektiv. Reformen forutsetter at kommunen/bydelen har både generelle forebyggende tilbud som retter seg mot store deler av befolkningen, og mer selektive og indikerte tiltak som retter seg mot barn og familier med særskilte behov for hjelp. Statsforvalteren ønsker å gi bydeler og kommuner kunnskap om aktører som tilbyr ulike former for kompetanseheving, tjeneste- og tiltaksutvikling.    

Webinaret kan følges alene, men er også egnet å følge for ledere eller personalgrupper i fellesskap, som et utgangspunkt for å drøfte tiltaksutvikling i egen bydel/kommune.

Påmelding på denne lenken innen 26.08 kl 12:00

Du som har meldt deg på vil få en lenke til arrangementet på mail, senest dagen før. Du vil også finne en lenke til webinaret på Statsforvalteren sine hjemmesider

Vi anbefaler også at du i mellomtiden setter av tidspunktet i egen kalender.

 

Dato:
28. august 2024 09:00 - 12:00
Sted:
Nettmøte -. Teams
Arrangør:
Statsforvalteren
Målgruppe:
Kommunalsjefer, virksomhetsledere og andre kommunale ledere med ansvar for barn og unge, som barnehage, utdanning, barnevern, Nav, avlastningstjenester, helsetjenester og øvrig oppvekstfelt. I tillegg ansatte i kommunen med oppgaver innen innovasjon og tiltaksutvikling for barn og unge i kommunen/bydelen.

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby
  • Gro Jødahl

E-post: sfos-soba-konferanser@statsforvalteren.no