Til deg som bor på barnevernsinstitusjon

Vi kommer på besøk minst to ganger i året, for å undersøke hvordan du som bor på barnevernsinstitusjon har det.

Publisert 22.02.2024, Sist endret 19.02.2024

Depositphotos

 

Når vi kommer på besøk er det viktig at vi får snakke med deg, fordi det er du som kjenner din egen situasjon best, og kan fortelle oss hvordan det er å bo på institusjonen. Du kan snakke med oss alene eller med en tillitsperson. Du trenger ikke være forberedt til samtalen. Dersom du ikke er tilstede kan vi avtale tid for samtale på telefon.

Mer informasjon om dine rettigheter finner du på nettsiden ung.no

Bruk av tvang

Hvis institusjonen bruker tvang eller omfattende begrensninger, skal de skrive vedtak om dette. Vedtakene skal de gjennomgå med deg og du skal få hjelp til å klage om du ønsker det.

Institusjonen kan i noen tilfeller bestemme at din personlige frihet må begrenses. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at de må bruke tvang, for eksempel i form av å holde deg, inndra mobilen din, ransake deg eller kreve at du tar en rus-test. Dersom du opplever noe av dette som ubehagelig eller urettferdig, kan du klage til Statsforvalteren.

Du kan også ta kontakt med oss som jobber hos Statsforvalteren utenom tilsyn dersom du ikke får ivaretatt dine rettigheter eller ikke blir behandlet på en god måte. Se telefonnummer under kontakt oss.

Les mer om barn og unges rett til å klage på barnevernet på våre nettsider.

 

 

Kontakt oss

Telefon: 22 00 36 30 - kl. 09:00 – 15:00

Mobil: 48 13 83 73 - kl. 09:00 – 15:00, her kan dere også sende en sms og vi tar kontakt så snart vi har anledning