Barn og foreldre

Oppdatert 20.12.2023

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


07.06.2024

Oppvekstwebinar: Hva kan kompetansesentrene tilby kommunene?

Vi har invitert kompetansesentrene NAPHA, NUBU, KORUS og Stiftelsen Pilar (RBUP og RVTS) til å presentere tilbudet de har til kommuner og bydeler.


26.04.2024

Oppvekstwebinar: Kommunenes ansvar. Bestemmelsene i velferdslovgivningen om samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator


24.04.2024

Frister i undersøkelser etter barnevernsloven og beslutninger om utvidelse av frist


24.04.2024

Dette må barnevernet vite om Nav

Nav sine oppgaver i møte med barnefamilier og unge voksne


21.03.2024

Oppvekstwebinar: Barnevernsreformen som en oppvekstreform

Barnevernsreformen ble iverksatt i 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlige innsats skal styrkes. Reformens innhold regulerer barnevernets ansvar og oppgaver, men reformens mål kan bare nås gjennom endringer i hele kommunens oppvekstsektor. Derfor omtales reformen som en oppvekstreform.


20.03.2024

Tilskudd til læringsnettverk i barnevernstjenestene

Læringsnettverk skal bidra til at kommunene samarbeider om kvalitetsutvikling med utgangspunkt i lokale forhold og behov.


07.03.2024

Stor økning i vedtak om bruk av tvang på barnevernsinstitusjoner

Vår årsrapport for 2023 viser bekymringsfull utvikling på flere områder. Vi kontrollerte 700 flere protokoller om bruk av tvang og begrensninger ved institusjonene enn året før.


05.03.2024

Oppvekstwebinar: Hvordan snakke med barn om vold og overgrep?

En introduksjon til verktøyene snakkemedbarn.no og jegvet.no


22.02.2024, Endret 19.02.2024

Til deg som bor på barnevernsinstitusjon

Vi kommer på besøk minst to ganger i året, for å undersøke hvordan du som bor på barnevernsinstitusjon har det.


09.02.2024

Oppvekstwebinar: Barnevernsreformen som en oppvekstreform

Barnevernsreformen ble iverksatt i 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlige innsats skal styrkes. Reformens innhold regulerer barnevernets ansvar og oppgaver, men reformens mål kan bare nås gjennom endringer i hele kommunens oppvekstsektor. Derfor omtales reformen som en oppvekstreform. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel