Kompetanseutvikling i barnehage, skole og PPT

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Kommuner, skoler, barnehager, PPT, universitet/høgskole, og eiere av disse
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler
Rapporteringsfrist:
6. januar 2023 23.59
Bilde av noen norske pengesedler
Illustrasjon: Norske penger

Vi minner om at fristen 1. februar for å melde behov for tilskudd til kompetanseutvikling i barnehager, skoler og PPT. 

Publisert 14.10.2022

Behovsmelding 2023

Eiere i Oslo og Viken kan melde behov for tilskudd for inntil tre år innenfor disse tre ordningene:

  • regional ordning for kompetanseutvikling barnehage
  • desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skole
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Frist for å melde behov er 1. februar 2023.

Under fanen "Lenker" finner du lenke til hvor du kan melde behov og informasjon om hvordan du går frem for å gjøre det.

Søknadsfrist:
1. februar 2023 23.59
Målgruppe:
Kommuner, skoler, barnehager, PPT, universitet/høgskole, og eiere av disse
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler
Rapporteringsfrist:
6. januar 2023 23.59