Sjøfuglene trenger ro i hekketiden

Fiskemåker sittende på en stein
Fiskemåke. Foto: Haukeblikk film.

Vi oppfordrer alle til å ta hensyn til hekkende sjøfugl i tiden som kommer. Samtidig minner vi om ferdselsforbud i sjøfuglreservater fra 15. april.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Sist endret 14.04.2023

Øyer, skjær og holmer er ettertraktede hekkeområder for sjøfugl. Samtidig er vi mange som nyter fritiden på sjøen, og det er viktig at vår tilstedeværelse ikke går utover fuglelivet. Selv korte forstyrrelser i hekketiden kan spolere en hel hekkesesong ved at foreldrene blir for lenge borte fra egg og små unger. I filmen nedenfor presenteres fem enkle regler for å unngå forstyrrelse av  sjøfugl.

Sjøfuglreservater med ferdselsforbud

Mange områder langs kysten og ved innsjøer har ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli. Forbudet mot ferdsel gjelder de fleste steder også ut i sjøen. I praksis betyr dette at det ikke er lov å gå i land i verneområdene eller oppholde seg i båt eller lignende i en 50-metersone utenfor de aktuelle områdene. Miljødirektoratets digitale kart gir deg god oversikt over hvor det er ferdselsrestriksjoner. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med hvor verneområdene er og hvor ferdselsbestemmelsene gjelder.

Vis hensyn også utenfor verneområder

Husk at fuglene kan ha små unger også i perioden etter ferdselsforbudet, samt at sjøfugl også hekker utenfor verneområdene – vis hensyn også her. Vær samtidig oppmerksom på sjøfugl som ligger på vannet eller søker næring i gruntvannsområder, både i og utenfor verneområdene.

God tur!