Vår beredskap for rovvilthendelser i beitesesongen

I Oslo og Viken håndterer vi mange ulike problemstillinger med rovvilt og beitedyr, fra ulvesone i øst til områder med store mengder husdyr på utmarksbeite i vest.

En ny beitesesong er så vidt i gang i Oslo og Viken, og vi hos Statsforvalteren har en høy beredskap for å håndtere hendelser med rovvilt gjennom sesongen.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.05.2022

I Oslo og Viken slippes det årlige rundt 100 000 sau og 15 000 storfe på fritt utmarksbeite. Dette er et dyrevelferdsmessige gode for dyrene, men det kan også oppstå skader fra rovvilt.

Hos Statsforvalteren har vi en høy beredskap for å håndtere hendelser med store rovdyr gjennom beitesesongen med en egen beredskapstelefon (tlf: 971 35 265) som er bemannet fra klokken 7-23 i perioden fra 15. mai til 15. september. Dersom du har mistanke om skader fra store rovdyr eller spørsmål til oss kan du ta kontakt der både i og utenfor arbeidstid. Der kan vi veilede om akutte forebyggende tiltak og midler til dette, samt håndtere skadefellingstillatelser når det er aktuelt. 

Vi varsler også på SMS om viktige hendelser med store rovdyr til beiterbrukere og andres som har registrert seg. Du kan registrere deg her: https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no/

I samarbeid med Statens naturoppsyn og Mattilsynet har vi laget en brosjyre som er sendt ut til alle registrerte husdyreiere i Oslo og Viken med nyttig informasjon om rovvilt og beitedyr i våre fylker. Der finner du blant annet kontaktinformasjon til rovviltkontakter i Statens naturoppsyn som kan se på skadede eller drepte husdyr for å avklare skadeårsak. Brosjyren kan du laste ned ved å trykke her, og du finner den til høyre på denne siden. 

Når det oppstår skader eller mistanker om skader fra store rovdyr jobber forvaltningen aktivt for å begrense tap og bistå saueeiere. I en egen nettsak som du finner ved å trykke her kan du lese mer om hvordan vi jobber i en slik situasjon. 

Mer informasjon om rovviltforvaltning finner du på våre nettsider om rovvilt, www.fylkesmannen.no/ov/rovvilt

Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken: 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.