Beredskap for rovvilthendelser

Statsforvalteren har en beredskap for å håndtere hendelser med fredet rovvilt også utenfor ordinær arbeidstid, som for eksempel skader på husdyr fra fredet rovvilt, varsel om felling av fredet rovvilt eller hendelser med syke og skadde dyr.

Publisert 18.12.2018, Sist endret 21.05.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har et felles beredskaptelefonnummer for rovvilthendelser:

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser:


Publisert 31.05.2022

Vår beredskap for rovvilthendelser i beitesesongen

En ny beitesesong er så vidt i gang i Oslo og Viken, og vi hos Statsforvalteren har en høy beredskap for å håndtere hendelser med rovvilt gjennom sesongen.  


Publisert 21.05.2021

Høy beredskap for rovvilthendelser i beitesesongen

En ny beitesesong er så vidt i gang i Oslo og Viken. Vi hos Statsforvalteren har en høy beredskap for å håndtere hendelser med rovvilt gjennom sesongen med egen beredskapsvaktordning, sms-varsling til beitebrukere og annen informasjonsvirksomhet. 


Publisert 17.08.2020

Skadefellingstillatelse på ulv i Drammen, Øvre Eiker og Holmestrand

På bakgrunn av skader på sau er det gitt tillatelse til skadefelling av én ulv i et avgrenset området i Drammen, Øvre Eiker og Holmestrand kommuner. Tillatelsen er forlenget til tirsdag den 25.8.2020 kl 1200.


Publisert 28.05.2020

Høy rovviltberedskap i beitesesongen

En ny beitesesong er så vidt i gang i Oslo og Viken, og vi har en høy beredskap for å håndtere hendelser med rovvilt gjennom sommeren med egen beredskapstelefon, sms-varsling og informasjonsvirksomhet.