Skadefellingstillatelse på ulv i Drammen, Øvre Eiker og Holmestrand

På bakgrunn av skader på sau er det gitt tillatelse til skadefelling av én ulv i et avgrenset området i Drammen, Øvre Eiker og Holmestrand kommuner. Tillatelsen er forlenget til tirsdag den 25.8.2020 kl 1200.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.08.2020

Statens naturoppsyn har undersøkt tre lam som er antatt eller dokuementert tatt av ulv. Det er også gjort observasjoner, tatt viltkamerabilder og videoer av ulv i nærliggende områder.

Da området brukes som beiteområde for sau er potensiale for ytterligere skader stor. Samtidig er terskelen for skadefelling lav i dette området, og Fylkesmannen har derfor gitt fellingstillatelse. Tillatelsen ble fredag 21. august forlenget til tirsdag den 25. august 2020 kl 1200.

Skadefellingstillatelsen er gitt av Fylkesmannen i Oslo og Viken i samråd med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Tillatelsen varer frem til fredag 21. august kl. 12. Skadefellingsområdet er skogområdet mellom Hokksund, Drammen, Sande og innsjøen Eikeren, og er nærmere angitt i tillatelsen. 

Ansvarlig for skadefellingsforsøket er regional skadefellingsleder Håkon F. Borgen. Kun medlemmer av skadefellingslaget kan delta på fellingsforsøket.

Skriftlig vedtak med nærmere, spesifiserte vilkår for skadefellingstillatelsen kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Beredskapstelefon

Beredskapstelefon for akutte rovvilthendelser:

971 35 265

Telefonen er bemannet fra klokken 7-23 i perioden 15. mai til 15. september.