Høy rovviltberedskap i beitesesongen

En ny beitesesong er så vidt i gang i Oslo og Viken, og vi har en høy beredskap for å håndtere hendelser med rovvilt gjennom sommeren med egen beredskapstelefon, sms-varsling og informasjonsvirksomhet. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2020

I Oslo og Viken slippes det årlige rundt 100 000 sau og 15 000 storfe på fritt utmarksbeite. Dette er et dyrevelferdsmessige gode for dyrene, men det kan også oppstå skader fra rovvilt.

Hos Fylkesmannen har vi en høy beredskap for å håndtere hendelser med store rovdyr gjennom beitesesongen med en egen vakttelefon (tlf: 971 35 265) som er bemannet fra klokken 7-23 i perioden fra 15. mai til 15. september. Dersom du har mistanke om skader fra store rovdyr eller akutte spørsmål til oss kan du ta kontakt der.

Vi varsler også på SMS til de som har registrert seg om viktige hendelser med store rovdyr. Du kan registrere deg her: https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no/

I samarbeid med Statens naturoppsyn og Mattilsynet har vi laget en brosjyre som er sendt ut til alle registrerte husdyriere i Oslo og Viken med nyttig informasjon om rovvilt og beitedyr i våre fylker. Brosjyren kan du laste ned ved å trykke her, og du finner den til høyre på denne siden. 

Når det oppstår skader eller mistanker om skader fra store rovdyr jobber forvaltningen aktivt for å begrense tap og bistå saueeiere. I en egen nettsak som du finner ved å trykke her kan du lese mer om hvordan vi jobber i en slik situasjon. 

Mer informasjon om rovviltforvaltning finner du på våre nettsider om rovvilt, www.fylkesmannen.no/ov/rovvilt

 

Beredskapstelefon

Beredskapstelefon for akutte rovvilthendelser:

971 35 265

Telefonen er bemannet fra klokken 7-23 i perioden 15. mai til 15. september.