Frivillig vern av skog – høring av forslag om vern av Lushaugen, Hurdal

Statsforvalteren i Innlandet har sendt på høring forslag om vern av 11 skogområder. Ett av disse er Lushaugen som også omfatter areal i Hurdal i Akershus.

Publisert 05.03.2024

Statsforvalteren i Innlandet har ansvaret for verneprosessen, og eventuelle høringsuttalelser sendes dit. Les mer om verneforslaget her Frivillig vern av skog - Høring av 11 områder | Statsforvalteren i Innlandet