Frivillig vern av skog - Høring av 11 områder

Høringsfrist:
28. april 2024 23.59
Fra utvidelsen av Gitvola og Nordre Kletten naturreservat. Foto: Biofokus

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for 11 naturreservater i Innlandet og Akerskus. Høringsfristen er 28. april 2024.

Publisert 28.02.2024

Områdene som er sendt på høring er følgende:

 1. Utvidelse av Sandbu naturreservat i Sel kommune, ca. 2120 dekar nytt areal.
 2. Utvidelse av Sjoa naturreservat i Sel kommune, ca. 50 dekar nytt areal.
 3. Utvidelse av Vinstradalen naturreservat i Nord-Fron kommune, ca. 700 dekar nytt areal.
 4. Utvidelse av Heggshuselva naturreservat i Østre Toten kommune, ca. 60 dekar nytt areal.
 5. Utvidelse av Sulustaddalen naturreservat i Østre Toten kommune, ca. 490 dekar nytt areal. 
 6. Utvidelse av Gitvola og Nordre Kletten naturreservat i Løten kommune, ca. 4450 dekar nytt areal.
 7. Utvidelse av Korpreiret naturreservat i Løten kommune, ca. 140 dekar nytt areal.
 8. Raunberget i Vestre Slidre kommune, ca. 260 dekar stort.
 9. Baggerudberga i Nordre Land kommune, ca. 690 dekar stort.
 10. Snøåsen i Nordre Land kommune, ca. 950 dekar stort.
 11. Lushaugen i Gran og Hurdal kommuner, ca. 1860 dekar stort.

Nærmere informasjon kan leses i vedlagte dokumenter i høyremenyen. 

Merknader bes sendt inn gjennom skjemaet på denne siden eller med e-post eller post, se kontaktinfo nederst på siden. 

 

Høring av vern av 11 områder i Innlandet og Akershus