Anbefaler vern av fem skogområder

Vi har sendt en ny tilråding om vern av skog til Miljødirektoratet. Tilrådingen omfatter fire nye naturreservater og utvidelse av et eksisterende reservat i kommunene Bærum, Gjerdrum, Lørenskog og Nes.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.06.2021

De nye områdene som foreslås vernet er:

  • Munkerudevja, Nes kommune, ca. 141 daa. Kommunalt eid og to private grunneiere.
  • Styggvannsdalen, Lørenskog kommune, ca. 502 daa. Eid av tre private grunneiere.
  • Søbråten, Bærum kommune, ca. 103 daa. Eid av én privat grunneier.
  • Torshov, Gjerdrum kommune, ca. 216 daa. Eid av to private grunneiere.

Området som foreslås utvidet er:

  • Ramsåsen naturreservat, Bærum kommune. Utvidelse på ca. 1261 daa. Kommunalt eid og to private grunneiere.

Områdene har kommet frem gjennom ordningen med frivillig vern av skog, der skogeier selv tilbyr areal for vern. 

Det er gitt mulighet til å uttale seg til områdene gjennom melding om oppstart av verneprosess og høring av et konkret verneforslag med avgrensning og forskrift. 

Beskrivelse av hjemmelsgrunnlag, saksbehandling, områdene og omtale og vurdering av innspill går frem av tilrådningen som kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Høringsinnspill, kart og forskrifter kan også lastes ned samme sted.