Innspill fra faggruppene i tiltaksplanarbeidet

I arbeidet med tiltaksplan for Hardangervidda villreinområde er det etablert seks rådgivende faggrupper for prosjektgruppa og styringsgruppa. Faggruppene har bestått av ressurspersoner fra relevante aktører, og leverte sine forslag til tiltak tidligere i høst. 

Publisert 02.11.2023

Følgende faggrupper har bidratt i arbeidet: 

Faggruppene har bestått av ressurspersoner fra relevante aktører, sentral- og regional forvaltning, kommuner, interesseorganisasjoner m.m. Gruppene ble gitt et mandat og utfordret på konkrete problemstillinger for å komme opp med forslag til tiltak, samt avveininger og vurderinger rundt tiltakene. Mandatene kan du laste ned ved å trykke på aktuelle gruppe over. Faggruppene hadde sine første møter i forbindelse med oppstartsmøtet (med unntak av faggruppe arealforvaltning), og påfølgende møter har foregått digitalt. 

Fagruppene har levert forslag til tiltak og enkelte grupper også en del supplerende informasjon. Faggruppen står ikke nødvendigvis samlet bak alle tiltak de har foreslått, men det er aktuelle tiltak som har vært diskutert i gruppene. Oversikter over tiltakene fra faggruppene kan lastes ned under/til høyre på denne siden, samt en samleoversikt for alle tiltak fra faggruppene. I tillegg til disse forslagene står prosjekt- og styringsgruppe også fritt til å foreslå andre tiltak eller gjøre endringer på foreslåtte tiltak i sitt arbeid med en samlet tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda.