Mer midler til ungskogpleie i 2023

Bilde som viser mekanisert rydding av skog, skogsarbeider, grønt kratt
Ungskogpleie er et av de viktigste tiltakene du kan gjøre i skogen din. Foto: Roar Ree Kirkevold/Magasinet Skog.

Det er gode muligheter for å øke aktiviteten nå. Vi oppfordrer alle skogeiere til å se om de har behov for rydding av ungskogfeltene sine.

Publisert 23.05.2023

Ungskogpleie er et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre i skogen. Klimakur 2030 peker på ungskogpleie som et kostnadseffektivt tiltak som bidrar til å øke skogens opptak av karbon. 

Det legger også et godt fundament for framtidsskogen. Ungskogpleie gir bedre kvalitet på trærne, og mer robust og stabil skog i møte med fremtidige klimaendringer og hendelser som flom, storm og erosjon. 

Mer ungskogpleie - ja takk!

Nå er det gode muligheter for å øke ungskogpleieaktiviteten. Det er omdisponert om lag 20 mill. kr nasjonalt. Dette er udisponerte midler til klimatiltak i skogen fra forrige år som skal gå til styrket ungskogpleie i år. 

Midlene skal gå til mer ungskogpleieaktivitet i kommunene, og ikke til å dekke økte tilskuddssatser til dette formålet. Det er økt aktivitet som skal stimuleres. 

Nok til alle

I praksis betyr dette at det vil være gode muligheter for tilskudd til ungskogpleie for alle som søker og rettmessig skal ha det. Tilskudd vil bli tildelt i sin helhet i år, uten risiko for avkortning som følge av mange søkere og begrenset med midler.

Du får den gjeldende tilskuddssatsen i kommunen der du har skog ved å kontakte det aktuelle landbrukskontoret. 

Midlene forvaltes sammen med de ordinære NMSK-midlene til skogkultur. Kommunene vil ikke merke noe til dette, men vil få tildelt mer midler til ungskogpleie når det er grunnlag for det. Landbruksdirektoratet tildeler midler til fylkene etter behov. Gjennomsnittlig ungskogpleieaktivitet de siste fem årene er retningsgivende for vurderingen av behov for mer midler i det enkelte fylke. 

Bilde som viser overgrodd skog, grønne planter
Når man ikke lenger kan se skogen for bare trær, er det på tide å gjøre ungskogpleie Foto: Roar Ree Kirkevold/Magasinet Skog.

Hva er egentlig ungskogpleie?

Ungskogpleie er en form for luking i skogen – vi lar de beste trærne stå igjen så jevnt fordelt som mulig. Det gjøres når trærne er 1 til 5 meter høye.

nettsidene til Skogkurs finner du videosnutter og annet fagstoff om når og hvordan du bør gjøre ungskogpleie.

Stort etterslep

I 2022 ble det utført ungskogpleie på om lag 76 000 dekar i Oslo og Viken. Vi er likevel et stykke unna målet om 110 000 dekar årlig. I handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025 er behovet 155 000 dekar. 

Vi løfter frem ungskogpleie i prosjektet Klimasmart skogbruk 2023-2025. Her jobber forvaltningen og det utøvende skogbruket i regionen sammen for å finne gode og varige løsninger som fører til økt ungskogpleieaktivitet.