Nye regionale miljøkrav er nå på Lovdata

Buffersone langs Hobølelva. Foto: SFOV.

I mål med arbeidet som skal styrke jordbrukets miljøinnsats for bedre vannkvalitet i Oslo og Viken.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2022

Forskrift for regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken er nå fastsatt og publisert på Lovdata. Forskriften trer i kraft 01. januar 2023, med unntak av miljøkrav i § 3 punkt 3, som trer i kraft 1. oktober 2023. Les forskriften på Lovdata.no

Det er viktig at du som driver jordbruk i Oslo og Viken gjør deg kjent med innholdet i forskriften. Hvis du lurer på om ditt foretak er berørt av miljøkravene kan du gå inn på dette kartet. Du finner også en lenke til kartet og forskriften i boksen til høyre på denne siden.

Hvorfor nå?

De nye nasjonale føringene for vannforvaltningen fra 2019, gjør det helt tydelig at jordbruket må øke sin innsats for å redusere tap av matjord og næringsstoffer til vann og vassdrag. Disse føringene ble ytterligere understreket i 2021, da Landbruksdirektoratet ga Statsforvalteren beskjed om å vurdere å innføre miljøkrav der det er behov. De nye miljøkravene er også en del av den viktige helhetlige satsingen på Oslofjorden.  

Hva er regionale miljøkrav?

Forskrift for regionale miljøkrav i jordbruket er et sett med regler som bestemmer hvordan bonden kan drive jordbruk.

Miljøkravene i denne forskriften skal legge til rette for miljøvennlig jordbruksdrift, som beskytter jordbruksarealene mot erosjon og avrenning. Målet er at matjorda skal bli på jordet. På den måten tar vi vare på to av våre viktigste ressurser; matjord og vann. 

Bonden gjør allerede en god miljøinnsats

Klimaendringene kamuflerer effekten av den gode miljøinnsatsen som bonden allerede gjør. De nye miljøkravene vil styrke denne innsatsen, og bidra til at jordbruket blir enda bedre rustet for en hverdag med våtere og varmere vær.

Hvor finner jeg veiledningsmateriale?

Vi jobber med å utarbeide en veileder for deg som driver jordbruk i områdene som får miljøkrav, og et saksbehandlerrundskriv for deg som jobber på landbrukskontorene i de berørte kommunene. Veiledningsmaterialet skal være klart i løpet av vinteren 2023.