Regionale miljøkrav

Oppdatert 23.01.2023

Ny forskrift om regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken trådde i kraft 1. januar 2023. Det er viktig at bønder som driver jordbruksdrift i disse områdene setter seg godt inn i reglene som gjelder, slik at en oppfyller de krav som ligger i forskriftene.

Regionale miljøkrav skal sikre miljøforsvarlig drift av jordbruksareal. Forskriften gjelder for arealer og driftsformer med erosjonsfare, eller som drenerer dit det er utfordringer med vannmiljømålene, i Oslo og Viken fylker. 

Gjelder kravene foretaket mitt?

Hvis du lurer på om ditt foretak er omfattet av de nye regionale miljøkravene, kan du gå inn i kartet, ved å trykke her. Kartet viser hvilke områder forskriften gjelder for, og hvilken miljøkravsone arealet eventuelt tilhører.

Veileder til forskriften

Veileder til forskrift om regionale miljøkrav finner du under dokumenter i høyre kolonne, og ved å trykke her. Veilederen er for deg som driver jordbruksareal innenfor områdene som har nye regionale miljøkrav fra 2023. Den inneholder svar på ofte stilte spørsmål om miljøkravene og en veiledning for bruk av kartløsningen.

Saksbehandlerrundskriv til kommunene kan du lese her.

Statsforvalteren starter opp arbeidet med å vurdere behovet for regionale miljøkrav i Buskerud, Jevnaker kommune og Lunner kommune i 2023.


Publisert 19.12.2022

Nye regionale miljøkrav er nå på Lovdata

I mål med arbeidet som skal styrke jordbrukets miljøinnsats for bedre vannkvalitet i Oslo og Viken.


Publisert 28.09.2022

Regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken er nå bestemt

Etter flere års arbeid, tre offentlige høringer som resulterte i nyttige høringsinnspill, og god dialog med eksterne aktører, har Statsforvalteren bestemt nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken.